خبر های مهم روز
نمایشگاه عکس خیابانی (مرگ خاموش) - سه شنبه, 12 سرطان 1397 10:17
گفتگو با آقای فیاض عالم دین - یکشنبه, 09 ثور 1397 18:17

سایت ها دیگر

تولیدات فابریکه قند بغلان بالای کشت محصول لبلبو تاثیر مثبت دراین ولایت گذاشته است !

چهارشنبه, 10 جدی 1393 ساعت 12:35 نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

تولیدات فابریکه قند بغلان بالای حاصل لبلبو تاثیر مثبت گذاشته است !

مسوولان فابریکه قند بغلان گفته اند که تولیدات این فابريکه بيش از دو برابر شده و علت عمدۀ آنرا جلب توجه کشاورزان براى کشت لبلبوى مورد نياز فابريکه قند بغلان عنوان کرده اند. لبلبو که از آن  شکر(بوره)  در فابريکه تولید می شود در زمین های خود بغلان کشت می گردد. فابریکه قند بغلان سالانه کمتر از يکماه در وقت حاصلات لبلبو توليد دارد و شکر آن، در بغلان و دیگر ولايات ها عرضه می گردد. انجنير غلام سخی ریيس فابریکه قند بغلان میگوید که این فابريکه در سال ١٣٩٢ بیست روز فعالیت کرد و ١١٤٢٥ بوری پنجاه کيلويى شکر معادل ( بيش از 4818 تُن) تولید داشت. « امسال ما تقریبآ 785 جریب زمینه به دهاقین دوصد هفت نفر دهقان عقد قرار داد کردیم 4818 تن ما از همی ساحه ما بدست آورده ایم افزایش یافته در فی جریب یک تن افزایش یافته یعنی تجربه ما حاصل شده که اگر کمیت زمین کم بوده کیفیت حاصلش زیاد شده زمین هایکه ما پیدا کردیم توانستیم که در فی جریب یک تن لبلبو افزایش بتیم.» رييس فابريکۀ قند، دلیل افزايش توليد این فابریکه را در جلب توجه کشاورزان براى کشت لبلبوى مورد نياز عنوان کرد. این مسوول فابریکه بغلان افزود که اگر کشاورزان بیشتر برای کشت لبلو تشویق شوند و برای افزایش تولید این فابریکه کار صورت گیرد، فابریکه قند بغلان می تواند که نصف شکر مورد نیاز کشور را تامین کند. « والا بخود تان بهتر معلوم است که افغانستان بسیار کلان جای است که تولید ما بصورت که لبلبو جریب زمین زیاد شود لبلبو حاصلش زیاد بدست بیاید شاید که یک مناصفه خو بتواند تکافو کند.» اما اینکه کشاورزان با چه مزدی برای فابریکه قند بغلان لبلو تولید می کنند و چرخ این فابریکه را به چرخش می آورند؟ انجنیر غلام سخی مسوول فابریکه قند بغلان گفت که برای هر جریب زمین کشاورزان دو بوری کود و یک کیلو تخم لبلبو بطور مجانى می دهد و یک تُن لبلبو را از کشاورزان، دوهزار افغانی خریداری می کند. نورعلی یکتن از کشاورزان بغلان که همه ساله بخشی از زمین های شان را لبلبو کشت مي کنند به سلاموطندار میگوید. « لبلبوی ما امسال حاصلش بسیار خوب بود و ما از کشت لبلبو خود بسیار خوش هستیم بخاطریکه فابریکه قند فعال شده لبلبو را که می کاریم دیگه ضرورت نیست که مزار یا کابل یا جای دیگر انتقال بدهیم جای بجای همینجا تجارا می آید از ما می خرند بخاطریکه در فابریکه قند از او استفاده می شود هم بری ما مفاد است هم بری کشور مفاد است هم بری آینده ما خوب است امسال حاصلات ما بسیار خوب بود خوش هستیم.» در این حال مسوولان فابریکه قند بغلان گفته اند که امسال قرار است کشور آلمان تخم لبلبوی اصلاح شده را برای کشاورزان بغلان توزیع کند. در حال حاضر يک کيلو شکر فابريکه ی قند بغلان، ٥٠ تا ٥٥ افغانى و يک کيلو شکر پاکستانى ٤٠ تا ٤٥ افغانى در بازار بغلان به فروش می رسد. مسوولان فابریکه قند بغلان گفته اند که به دلیل کیفیت خوب شکر بغلان به دیگر ولایت کشور نیز صادر می گردد.

نصيراحمد يکی از کلچه پزان شهر پلخمرى به سلام وطندار گفت که شکر  فابريکۀ قند بغلان، درشت بوده و طعم لذيذ دارد، اما شکر پاکستانى خاکه و کيفيت کم دارد و او همیش از شکر فابریکه قند بغلان تولید کشور استفاده می کنند.

به گفته ی این کلچه پز، یک کيلو شکر وطنى، جاى يک و نيم کيلو شکر پاکستانى را دارد. 

« از فاریکه قند بوره خوده ما باشد او بوریش بسیار خوبش است همه مردم خوش می کند ای بوری که از خارج می آید خدا می داند بوریش تاریخش تیر شده چی قسم است او بوری ما سابق هم کیفیت خوبش داشت حالیم اگر جور شود خوبش است ما خوش داریم که فعال شود مردم لبلبو بکارد حتا از خربوزه هم لبلبو جور می شود.» 

از سوی هم عمده فروشان شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان به سلام وطندار گفته اند که شکر فابریکه قند بغلان به دلیل کیفیت بالا به بیرون از کشور صادر می شود .

« او در سابق بوریش بهترین بوره بود از بوری شوروی هم خوب بود چین هر جایکه بوره میامد بوری بیادر بغلان سر بود اگر بوریش بیادر برآید شاید که ای بوره های که از دیگه جای می اید شکست بته .»

"ها خوب کیفیت دارد بیادر قیمتش کیلوی 35 روپه از روی بوجی به مردم سودا می کنیم کیفیت دارد مردم بسیار خوب میخرد.»                                                                                 

فابريکۀ دولتى قند بغلان در سال ١٣٩١ خورشیدی با٥٢ درصد سهم به وزارت زراعت تعلق گرفت، و وزارت  هاى مالیه، تجارت و اقتصاد نيز در آن جمعاً٤٨ درصد سهم دارند.

پیش از این دو کمپنى آلمانى (DEG) و  (KWS) با بيش از ٣٠ درصد سرمايه گذارى، در فعاليت فابريکه قند بغلان سهيم بودند.

فابريکه قند بغلان در سال ١٣١٩ خورشیدی به عنوان يگانه فابريکۀ توليد به کمک آلمان تاسيس و فعالت اش را آغاز کرد و در سال 1370 خورشیدی بیش از 270 کارگر در فابریکه قند بغلان مصروف بودند و حالا شمار کارگران این فابریکه به  ٧٢ تن می رسد.

فتح الله "عزیزی" بغلان

خواندن 1618 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 10 جدی 1393 ساعت 12:53