خبر های مهم روز
نمایشگاه عکس خیابانی (مرگ خاموش) - سه شنبه, 12 سرطان 1397 10:17
گفتگو با آقای فیاض عالم دین - یکشنبه, 09 ثور 1397 18:17

سایت ها دیگر

پایان ورکشاپ چهار روزه فراگیری مهارتهای تجاری برای بانوان در ولایت بدخشان!

شنبه, 23 حوت 1393 ساعت 18:22 نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)
پایان ورکشاپ چهار روزه فراگیری مهارتهای تجاری برای بانوان در ولایت بدخشان! پایان ورکشاپ چهار روزه فراگیری مهارتهای تجاری برای بانوان در ولایت بدخشان!

خانم ذوفنون حسام ناطق، رییس امور زنان ولایت بدخشان در مراسم فراغت شاملین کورس "فراگیری مهارتهای تجاری"، تأمین فرصتهای تجارتی برای رسیدن به حقوق و امکانات مساوی برای زنان را با اهمیت خواند. امروز ۲۵ تن از متشبثین، یک ورکشاپ چهار روزه را پیرامون برنامه ریزی تجاری در فیض آباد مرکز ولایت بدخشان به پایان رسانیدند. این ورکشاپ آموزشی از سوی ریاست امور زنان ولایت بدخشان به کمک مالی پروژۀ انکشاف ظرفیت منطقه ای (RCD) که توسط همکاری افغانستان-آلمان عملی می شود، تدویریافت.ورکشاپ مذکور از سوی ریاست امور زنان ولایت بدخشان به حمایت پروژۀ انکشاف ظرفیت منطقه ای در این ولایت که از جانب وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) تمویل می شود، اداره گردید. گفتنی است، این نخستین ورکشاپی بود که در مرکز آموزشی جدید التاسیس زنان که در مجاورت بازار زنانه قراردارد، دایرگردید. مرکز آموزشی و بازار زنانه توسط ریاست امور زنان ولایت بدخشان به کمک مالی آلمان ایجاد گردیده اند تا مسایلی همچون آگاهی حقوقی زنان، خشونت علیه زنان، و مهارتهای منجمنت(مدیریت) برای زنان مورد توجه قرارگیرد.بازار زنانه که ده دوکان دارد یک اقدام تجارتی است که به زنان تاجر محلی ولسوالی های مختلف بدخشان این امکان می دهد که اجناس و خدمات خویش را در فیض آباد بفروش برسانند. آنها از دسترسی بهتر به مارکیت مستفید گردیده، زمینۀ کاریابی محلی را بوجود خواهند آورد.خانم ذوفنون حسام ناطق، رییس امور زنان ولایت بدخشان و آدینه محمد زیباکیان، نمایندۀ مقام این ولایت در جریان مراسم فراغت شاملین این کورس، تأمین فرصتهای تجارتی برای رسیدن به حقوق و امکانات مساوی برای زنان را با اهمیت خواندند. خانم ناطق خاطرنشان کرد که پروژه های توسعه ای باید بیشتر در راستای توانمند سازی زنان متمرکز باشد تا تمام جامعه از آن بهره مند شده و انگیزه برای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بوجود آید. یاد آور می شود، پروژۀ انکشاف ظرفیت منطقه ای (RCD) به مثابۀ جز ادارۀ همکاری افغان-آلمان که از جانب وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) تمویل می شود، از جانب ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH پیشبرده می شود.
این پروژه در شش ولایت شمالی افغانستان شرکای افغانستانی را در سطح ولایات و ولسوالیها مطابق به اولویتهای انکشافی شان مورد حمایت قرارداده و در عین زمان کورسهای آموزشی و برنامه های راهنمایی را برای مأمورین ملکی دایر می نماید. هدف از پروژۀ مذکور با داشتن عرصۀ وسیع فعالیتهای آن عبارت از ارتقای مالکیت افغانی بر پروسه های انکشافی، تقویت نهادهای دولتی افغانستان و رشد شفافیت و شمول سازی مردم در روند انکشاف ملی افغانستان است.

خواندن 893 دفعه