خبر های مهم روز
نمایشگاه عکس خیابانی (مرگ خاموش) - سه شنبه, 12 سرطان 1397 10:17
گفتگو با آقای فیاض عالم دین - یکشنبه, 09 ثور 1397 18:17

سایت ها دیگر

والی بدخشان: باشنده گان سیزده ولسوالی بدخشان نمی توانند درانتخابات شرکت کنند

دوشنبه, 21 اسد 1392 ساعت 11:34 نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

روزنامه یادگارافغان:بدخشان1392/5/21

والی بدخشان، شاه ولی ادیب گفته است که هرچند روند توزیع کارت های رای دهی دربیست وهفت ولسوالی این ولایت آغازشده است، اما شماری از باشنده گان بدخشان نتوانسته اند تا کارت های رای دهی بگیرند.بدخشان ازولایت های است که نزدیک به یک میلیون جمعیت دارد، اما حضور نیافتن باشنده گان سیزده ولسوالی می تواند روند انتخابات را دراین ولایت کمرنگ جلوه دهد.والی بدخشان افزوده است که درزمان برگذاری انتخابات که درماه حمل برگذار می شود، راه های این ولسوالی ها با روستا بسته و بسیار دشوار گذر است وبه همین علت تمامی باشنده گان این ولسوالی ها نمی توانند درروند انتخابات سهیم شوند.شاه ولی ادیب می افزاید: « راه های سیزده ولسوالی بدخشان دشوار گذر است و رفت وآمد ازیک روستا به روستای دیگراز یک تا سه روز را دربر میگیرد بنابراین دشوار است که مردم درزمان انتخابات به رسیده گی کنند و مراکز رای دهی درمرکز سیزده ولسوالی های این ولایت تعین شده است و باشنده گان روستا های دوردست این ولسوالی ها نمی توانند درانتخابات سهم بگیرند.»ازسویی هم برخی ازنماینده گان مردم بدخشان درمجلس بسیاری ازباشنده گان این ولایت به ویژه زنان کارت های رای گیری نگرفته اند و نیز حکومت دربرابر فعالیت های مخالفان مسلح دولت دربرخی ازولسوالی ها بی تفاوت عمل کرده است.نمایندۀ مردم بدخشان درمجلس نماینده گان، نیلوفر ابراهیمی گفته است: « شماری زیای ازباشنده گان ولسوالی ها کارت های رأی دهی نگرفته اند به ویژه زنان که این کار روند انتخابات را دربدخشان صدمه میزند وباید برنامه های آگاهی دهی انتخابات دراین ولایت راه اندازی شود تا مردم با استفاده ازحق شان درانتخابات سهم بگیرند. متأسفانه حکومت دربرابر تهدید های طالبان نا توان بوده است و دراین راستا بی تفاوتی اختیار کرده است.»مقام ها درولایت بدخشان چالش های امنیتی را درولسوالی های تگاب، جرم و وردوج برای برگذاری انتخابات دراین ولسوالی های بسیار نگران کننده می دانند و افزوده اند که وزارت های امورداخله و دفاع ملی باید تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از فعالیت های طالبان به ویژه درزمان انتخابات را روی دست گیرند.

خواندن 580 دفعه