خبر های مهم روز
نمایشگاه عکس خیابانی (مرگ خاموش) - سه شنبه, 12 سرطان 1397 10:17
گفتگو با آقای فیاض عالم دین - یکشنبه, 09 ثور 1397 18:17

سایت ها دیگر

نقش ازبکستان در برنامه صلح افغانستان ، نگرانی ها و امیدواریها !

سه شنبه, 07 حمل 1397 ساعت 12:03 نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
نقش ازبکستان در برنامه صلح افغانستان ، نگرانی ها و امیدواریها ! نقش ازبکستان در برنامه صلح افغانستان ، نگرانی ها و امیدواریها !

نقش ازبکستان در برنامه صلح افغانستان ، نگرانی ها و امیدواریها !

مقدمه :

مذاکرات صلح چند جانبه که از سوی ملل متحد به میزبانی ازبکستان در ماه جولای 1999 در تاشکنت برگزار شده بود نمایندگانی از کشورهای مختلف به شمول نماینده امریکا اندرفورت و روسیه و کشورهای ذیدخل در قضایای افغانستان اعلامیه را صادر کردن که مشهور به اعلامیه تاشکنت شد ، در آن اعلامیه همه طرفهای درگیر را تشویق شده بود که به حل اساسی بحران افغانستان همت کنند

اجندای آن روز که مذاکرات صلح چند جانبه را دارای اهمیت ساخته بود نگرانی از وضعیت اقلیتهای قومی وزبانی ، تولید مواد مخدر ، گسترش تروریزم و تعهد کشورهای ایران و پاکستان به عدم ارسال سلاح به طرفهای درگیر جنگ بود و نیز در کنفرانس تاشکنت نماینده آمریکا آقای اندرفورت به صورت آشکار از جبهه مقاومت و طالبان بعنوان طرفهای درگیر جنگ یاد کرده بود که نشان از بی میلی آمریکا در حل بحران جنگی افغانستان در بخش سیاسی میکرد . و از سوی دیگر به حقانیت گسترش تروریزم و مواد مخدر افغانستان که نگرانی اصلی مردم افغانستان بود بی باور بودند.

ولی امروز خوشبختانه این نشست که به ابتکار تاشکنت برای صلح افغانستان برگزار شده است ، بار دیگر حقانیت مطالبات شهروندان افغانستان را بر ملا می سازد ، با این تفاوت که عوامل دخیل در ماجرای سیاست جنگی آنروز مثل القاعده ، همسایگان تا حدودی تغییر کرده است با تاسف افغانستان همچنان در گرداب جنگهای نیابتی باقی مانده است

نشستی که اکنون به هدف بررسی صلح و امنیت افغانستان در تاشکنت برگزار شده است ، میزان خوش‌بینی را نسبت به گذشته بیش‌تر کرده، حضور نمایندگان ارشد ۲۳ کشور جهان و نمایندگان عالی ‌رتبه‌ ای اتحادیه اروپا، امریکا و روسیه. که این دو کشور اخیر الذکر با اتهام بستن به یکدیگر به همکاری طالب و داعش برای اولین بار در یک چنین نشستی رو در رو بالای صلح افغانستان گفتگو می کنند ، توقع میرود که هردو کشور به دیدگاه مشترکی برای ثبات افغانستان برسند و از جانبی فراموش نکنیم که علی‌رغم بازیهای سیاسی ، اقتصادی و نظامی آمریکا در منطقه برای روسیه و چین دو مدعی قدرتمند آسیایی ، خیلی مهم است که از به خظر نیفتادن ثبات آسیای میانه اطمینان یابند.

هنوز موضوع اقلیتهای زبانی و قومی ، توسعه مواد مخدر ، توسعه تروریزم در قالب شبکه های شبه نظامی بنیادگرا و ارتباط ارگانیک این شبکه ها با کشورهای همسایه افغانستان نگران کننده است و کشورهای تاجیکستان ، ازبکستان ، ترکمنستان ، آذربایجان را متاثر می سازد.
اکنون شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان با دیپلماسی نرم و فعال‌ که در منطقه آسیایی در پیش گرفته به احتمال زیاد وضعیت امنیتی افغانستان را مانعی بر سر راه فرصت‌های اقتصادی این کشورمیداند.
حلا این بر حکومت و سیاستگران افغانستان که ازنشست تاشکنت برای شکل دهی توافق بین‌المللی به منظور دسیابی به صلح و ثبات کشور بهره برداری کند و به کشورهای منطقه اطمئنان دهد که بصورت جدی با توسعه تروریزم ، توسعه و قاچاق مواد مخدر مبارزه می کند و ازمشارکت اقلیتهای قومی و زبانی در پروسه های دیموکراتیک حمایت مینماید واطمئنان دهد که منافع هیچ یک از کشورهای همسایه از سوی افغانستان مورد تهدید قرار نمگیرد.

 

خواندن 482 دفعه