سایت ها دیگر

معتادین شهرما با شرف ترین انسان ها شهر نسبت به خیلی شهروندان هستند!

شنبه, 20 جوزا 1396 ساعت 10:33 نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
معتادین شهرما با شرف ترین انسان ها شهر نسبت به خیلی شهروندان هستند! معتادین شهرما با شرف ترین انسان ها شهر نسبت به خیلی شهروندان هستند!

معتادین شهرما با شرف ترین انسان ها شهر نسبت به خیلی شهروندان هستند!
ساعت پیش هنگامی از کوچۀ میگذشتم جوانی معتادی را دیدم که همواره او را در دور بر محلۀ خود میبینم، او جوانی با اخلاق زحمت کشی هست او روزانه انبوهی از کثافات و ذباله های پلاستیک را از جویبار ها جمع آوری میکند و برشانه هایش پُشت کرده حمل میکند به محل تجمع و فروش کثافات میبرد تا بتواند مواد مورد نیاز برای راحتی وجودش را خریداری کند، او امروز بُعد دیگری از شخصیت انسانی خود را برایم نشان داد، هنگامی از مقابل نانوایی میگذشتم دیدم مثل گذشته خریطه بزرگی را در پهلوی جوی گذاشته و جوی ها را از وجود کثافات پاک میکند، بعد بلند شد به مرد نانوا گفت کاکا یک نان نداری برایم خیرات بتی نانوا گفت نه نیست،دیدم دو دستش را به رسم تشکر به اندازه سرش بلند کرد گفت خیر اس تشکر کاکا.
به خود گفتم معتاد ما که اینقدر شرف و اخلاق دارد دیگران باید به خود بیایند، وقتی در شهر وبازار بروی به انسان های عجیب بر میخوری وقتی به فروشگاهی به خرید سربزنی از فروشنده دو سه تا جنسش را قیمت کنی اگر هیکلی بود به دهنت میزند که نمیخری چرا قیمت کردی و از جایش پاین کردی و اگر ضعیف بود دشنامت میدهند.
همچنان در بخش دیگر این قشر آسیب دیدۀ اجتماع نیروی خوب کار و همکار خوب برای شهرداری کابل هستند، روزانه به صدها و هزاران جوان و پیری معتاد برای پیدا کردن یک لقمه نان خریطه های بزرگی برای خود ساخته اند وهمۀ کوچه های شهر را صفا میکنند و برای فروش انتقالش میدهند؛ شهرداری و مردم کابل باید سپاس گذار این قشر رضاکار شهر باشند.
مثل این صدها جوان دیگر کار را برای دریوران وترافیک شهر سهل تر کرده است، برای پنج افغانی صد ودوصد بار صدامیزند تا پنج تا آدم را برای موترهایشان بیابد. این هاخدماتی اند که قشر بزرگ معتاد درجامعه ما انجام میدهند باوجود این هنوز هم انسانهای رامیبینی به آنها تمسخر میکنند، به آنها برخورد غیر انسانی میکنند و به حال اینها میخندت درحالیکه اینها گرچندکه از جبر روزگار چنین شده اند. انسانهای بدی در جامعه نیستند و اکثریت شان برخورد انسانی و اسلامی با مردم در جامعه دارند.
بنٲ حکومت اگر اندکی با برنامه حرکت کند به راحتی هم میتواند زمینه تداوی این مردان زحمت کش فراهم کند و هم در مقابل مزد اندک استفاده اعظمی را در ابعاد مختلف از جمله نیروی کار ببرد از جمله میتوانند همکار خوب برای شهرداری کابل باشند که واقعٲ شهرداری کابل در کار صفایی شهر عقب مانده است و نظم شهر و فضای شهر برهم خورده است.
نویسنده / نوراحمد بشر

خواندن 514 دفعه