سایت ها دیگر

مسئولان در ولایت سرپل : حدود 25 هزار جریب زمین مواد مخدر کشت شده است.

شنبه, 20 جوزا 1396 ساعت 10:40 نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
مسئولان در ولایت سرپل : حدود 25 هزار جریب زمین مواد مخدر کشت شده است. مسئولان در ولایت سرپل : حدود 25 هزار جریب زمین مواد مخدر کشت شده است.

مسئولان در ولایت سرپل : حدود 25 هزار جریب زمین مواد مخدر کشت شده است.

مسولان ریاست مبارزه با مواد مخدر درولایت سرپل میگویند طی سال جاری بنابر ناامنی ها دراین ولایت حدود ۲۵ هزار جریب زمین کوکنار کشته شده است وبنابرناامنی ها نتوانستده اند که امسال کمپاین محوکشت کوکنار را  حتی درمناطق تحت حاکمیت دولت راه اندازی کنند.

 بااین حال فعالین جامعه مدنی وعالمان دین باابراز نگرانی  میگویند درساحات که کشت کوکنار صورت گرفته رفع حاصل شده آنا کشت کوکنار را یگان عامل فساد ناامنی ها دراین ولایت میدانند .

داکتر حمیدالله حمید ریس مبارزه با مواد مخدر سرپل میگوید طی سال جاری حدود چهار هزار هکتار زمین که معادل بر۲۵ هزار جریب میشود بطور تخمین درولایت سرپل کوکنار کشت شده است که بیشتر کشت زار ها درولسوالی صیاد ،مرکزولایت سرپل ، والسوالی های بلخا ب ،سانچارک ،سوزمه قلعه ،کوهستانات،گوسفندی تشکیل میدهد.

به گفته آقای حمید پیش از این در ولایت سرپل کشت کوکنار به صفر رسیده بود اما بنابر افزایش ناامنی ها دراین ولایت امسال نسبت به سال گذشته دو برار افزایش را نشان می دهد وبنابرمصروفیت نیروهای امنیتی درعملیات های نظامی وشدت ناامنی ها نتوانستند که کمپاین جمع آوری کشت کوکناررا  حتی درساحه حاکمیت دولت راه اندازی کنند.

حکمت الله حیدری منشی شبکه جامعه مدنی سرپل میگوید درحال حاضر به این پیمانه که کوکنار کشت شده بود بنابر ناامنی ها وعدم دسترسی دولت درساحات ناامن کشت کوکنار رفع حاصل شده واین امر سبب تقویه مافیا ومخالفین گردیده است که ازدرآمد این پول ها برای نامن سازی ولایت سرپل استفاده خواهد شد.

مولوی محمد یعقوب خطیب مسجد جامع ناحیه دوم شهر سرپل میگوید کشت کوکنار یگانه مبع فسق ،فساد وناامنی است که برای مسلمانان هم درآخرت وهم دردنیا مایه بدبختی وزلالت است .

صبغت الله باشندولسوالی صیاد سرپل میگوید امسال حتی درساحه حاکمیت دولت نیز کوکنار کشت شده بود و دهاقین بااستفاده از شرایط ناامن در اکثر نقاط این ولسوالی  کوکنار کشت کرداند که حتی از یک جریب زمین نزدیک به ۲۵ الی ۴۰ کیلوتریاک بدست آورداند .

غلام حبیب اسم مستعار باشنده دیگرقریه قفلاتون ولسوالی صیاد میگوید دراوایل خریداران تریاک به دهقان مبلغ ۹ هزار افغانی  پول پیش پرداخت داده بواند تا کوکنار کشت کنند اما بنابر باریدن باران  درایام فصل بهار کشت کوکنار افزایش یافته است.

 به گفته وی بیشترین سود را درحال حاضر ازاین کشت درمناطق ناامن مخافین می برند ودرمناطق تحت حاکمیت دولت زورمندان محلی برداند.

وی می افزاید بنابر افزایش کشت کوکنار دراین ولایت درحال حاضر یک کیلوتریاک مبلغ شش الی ۷ هزر افغانی به فروش می رسد.

نظربه گزارش مسولان ریاست مبازه با موادمخدر سرپل طی سال گذشته دراین ولایت حدود دوهزار هکتار زمین کوکنار کشت شده بود که ازاین میان بیش از یک هزار جریب مزارع کوکنار را تخریب نموده بوداند .

اما امسال به نسبت ناامنی ها دراین ولایت دوبرابر کوکنار کشته شده وبا تاسف که کمپاین تخریب کشت کوکنار بنابر مصروفیت نیروهای امنیتی درعملیات نظامی درولسوالی صیاد  کمپاین تخریب راه اندازی نشده است.

خواندن 402 دفعه