سایت ها دیگر

گفتگو با مولوی ذبیح الله حقجو معاون شورای علما ولایت بلخ

شنبه, 08 ثور 1397 ساعت 12:28 نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

سوال اول – نقش مدارس دینی در ترویج افراطیت را چگونه میدانید ؟

جواب اول – مدارس در حقیقت مرکز مسلمانان است اگر مدارس دینی تصمیم بگیرد اصلاحات خوب بیاید چون دین ما ضد افراط و تفریط است میتواند جلو افراطیت را بگیرد .

سوال دوم – چرا اکثر پاسخهای دریافتی در آن کنفرانس مدارس دینی را به مدارس راجستر شده و غیر راجستر شده تعریف کرده بودند ؟

جواب دوم – این مورد برمیگردد به نظر شخصی هر فرد بعضی ها مدارس که ثبت و راجستر نیستند را خوب میبیند و بعضی هایکه در دولت است مدارس ثبت و راجستر شده را خوب میبیند همچنان افکار و تدریس در مدارس فرق میکند نظر من این است که مدراس افغانستان اگر ثبت و راجستر شود بهتر است

سوال سوم – چگونه حکومت افغانستان میتواند به امور مدارس دینی که راجستر نیستند رسیدگی کنند ؟

جواب سوم – دولت میتواند اگر تصمیم بگیرد مدارس که غیر رسمی است آنها را ثبت و راجستر نماید چون مدارس رسمی و غیر رسمی معلوم است دولت رسیدگی میتواند به شرط که بخواهد

سوال چهارم – شما موافق هستید که مدارس دینی نصاب تعلیمی وزارت معارف را کمتر رعایت می کنند ؟

جواب چهارم – دقیقا چون نصاب تعلیمی معارف با مدارس فرق میکند کتاب هایکه در مدارس تدریس میشود در مکاتب نیست .

سوال پنجم – شما موافق هستید که بخش عمده عشر و زکات مردم به چنین مدارس پرداخته می شود ؟

جواب پنجم – مدارس خصوصی شیعه و سنی از طریق عشر و زکات اکمال میشود .

سوال ششم – شما موافق هستید که شماری از کشور ها به حمایت مالی شماری از مدارس دینی مبادرت می ورزند ؟

جواب ششم – همچو مدارس را من آدرس ندارم

سوال هفتم – حکمت افغانستان با کشور های که در امور مدارس دینی و نصاب تعلیمی کشور تاثیر دارند چگونه پیشامدی داشته باشند ؟

جواب هفتم – حکوت اساس اش ارتباط میگیرد با مردم و مردم با علما و مدارس دینی اخلاص خاصی دارد اگر دولت افغانستان با مدارس دینی نسازد با مشکلات خطرناکی روبرو میشود

سوال هشتم – به نظر شما چه راه حلی میتواند به سرو سامان دادن مدارس دینی و کنترول آن موثر واقع شود ؟

جواب هشتم – دولت مدیریت کنند کسانیکه افراط میکنند جلو شان را بگیرد و علما نخبه و خوب که از افغانستان در کشور های همسایه تدریس میکنند آنها را دعوت کنند و معاش کافی برای شان بپردازد انشالله مشکلات رفع میشود

خواندن 446 دفعه