خبر های مهم روز
نمایشگاه عکس خیابانی (مرگ خاموش) - سه شنبه, 12 سرطان 1397 10:17
گفتگو با آقای فیاض عالم دین - یکشنبه, 09 ثور 1397 18:17

سایت ها دیگر

گفتگو با فدا حسین توسلی عالم دین

شنبه, 15 ثور 1397 ساعت 11:51 نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

سوال اول – نقش مدارس دینی در ترویج افراطیت را چگونه میدانید ؟

جواب اول – مدارس که در آن افراطیت ترویج میشود در این اواخر تعداد شان زیاد شده و مدارس که تحت کنترول دولت نیست افراطیت در آن جا وجود دارد .

سوال دوم – چرا اکثر پاسخهای دریافتی در آن کنفرانس مدارس دینی را به مدارس راجستر شده و غیر راجستر شده تعریف کرده بودند ؟

جواب دوم – مدارس که ثبت و راجستر شده از طرف دولت افغانستان نظارت و کنترول صورت میگیرد اما آنهایکه ثبت و راجستر نیستند و دولت اطلاع ندارد یقینا که برنامه های آنها غیر قانونی است و افراط و تفریط در همچو مدارس وجود دارد .

سوال سوم – چگونه حکومت افغانستان میتواند به امور مدارس دینی که راجستر نیستند رسیدگی کنند ؟

جواب سوم – راه های متفاوت وجود دارد که دولت افغانستان در این مسله رسیدگی کند و یکی از راه های رسیدگی به این موضوع از طریق ملا امام های مساجد وکیل گذر و مردم میباشد که باید همکاری داشته باشد در کنار ارگان های امنیتی .

سوال چهارم – شما موافق هستید که مدارس دینی نصاب تعلیمی وزارت معارف را کمتر رعایت می کنند ؟

جواب چهارم – بلی

سوال پنجم – شما موافق هستید که بخش عمده عشر و زکات مردم به چنین مدارس پرداخته می شود ؟

جواب پنجم – بلی تعداد کمی از مردم تا هنوز به مدارس عشر و زکات میپردازد

سوال ششم – شما موافق هستید که شماری از کشور ها به حمایت مالی شماری از مدارس دینی مبادرت می ورزند ؟

جواب ششم – بلی دقیقا که تعداد از مدارس از طرف کشور های خارجی تمویل میشود چون دولت افغانستان بودجه کافی برای تمام مدارس در سرتاسر افغانستان ندارد

سوال هفتم – حکمت افغانستان با کشور های که در امور مدارس دینی و نصاب تعلیمی کشور تاثیر دارند چگونه پیشامدی داشته باشند ؟

جواب هفتم – اگر کشور های خارجی مدارس دینی را حمایت مالی میکند باید از طریق دولت افغانستان صورت بگیرد

و دولت افغنستان هم باید پیشامد خوبی داشته باشد .

سوال هشتم – به نظر شما چه راه حلی میتواند به سرو سامان دادن مدارس دینی و کنترول آن موثر واقع شود ؟

جواب هشتم – در قدم نخست باید تمام مدارس دینی در افغانستان ثبت و راجستر شود تا دولت افغانستان بتواند بیشتر رسیدگی کند و بیشتر کنترول و نظارت صورت بگیرد .

خواندن 439 دفعه