سایت ها دیگر

گفتگو با سید هادی بلخی عضو شورای علما افغانستان

یکشنبه, 30 ثور 1397 ساعت 16:56 نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سوال اول – نقش مدارس دینی در ترویج افراطیت را چگونه میدانید ؟

جواب اول – در همه امورات در دین اسلام نه افراط است نه تفریط اسلام دین اعتدال و میانه روی است افراطیت یک پدیده نو است و مدارس دینی نقش ندارد در این قسمت

سوال دوم – چرا اکثر پاسخهای دریافتی در آن کنفرانس مدارس دینی را به مدارس راجستر شده و غیر راجستر شده تعریف کرده بودند ؟

جواب دوم – مدارس دینی ثبت و راجستر شده هم اگر دقیق نظارت و کنترول نشود آنها هم میتواند اهداف خود شان را دنبال کنند و مدارس دینی غیر رسمی فعالیت ها و برنامه های خود شان را دارند

سوال سوم – چگونه حکومت افغانستان میتواند به امور مدارس دینی که راجستر نیستند رسیدگی کنند ؟

جواب سوم – برخود حکومت با این پدیده خیلی مشکل است ظاهرا حکومت شاید نظارت داشته باشند اما آن مدارس پشت پرده برنامه های خصوصی خود شان را دارند

سوال چهارم – شما موافق هستید که مدارس دینی نصاب تعلیمی وزارت معارف را کمتر رعایت می کنند ؟

جواب چهارم – نصاب تعلیمی معارف با مدارس دینی فرق میکنند از اینرو مدارس دینی مسایل دینی تدریس میکنند و معارف نصاب تعلیمی مشخص خود را دارند .

سوال پنجم – شما موافق هستید که بخش عمده عشر و زکات مردم به چنین مدارس پرداخته می شود ؟

جواب پنجم – یکی از موارد مصرف عشر و زکات مدارس دینی است گرچی علاقه مندی مردم به پرداخت عشر و زکات خیلی کم شده اما باز هم تعداد از مردم به مدارس دینی عشر و زکات میدهند .

سوال ششم – شما موافق هستید که شماری از کشور ها به حمایت مالی شماری از مدارس دینی مبادرت می ورزند ؟

جواب ششم – بلی دقیقا

سوال هفتم – حکومت افغانستان با کشور های که در امور مدارس دینی و نصاب تعلیمی کشور تاثیر دارند چگونه پیشامدی داشته باشند ؟

جواب هفتم – حکومت افغانستان نمیتواند به کشور های بیرونی سمت و سو تعین کند اگر کشوری میخواهند در افغانستان آموزه های دینی را توسعه دهد دولت افغانستان نمیتواند ممانعت کند اسلام دین جهان شمول است .

سوال هشتم – به نظر شما چه راه حلی میتواند به سرو سامان دادن مدارس دینی و کنترول آن موثر واقع شود ؟

جواب هشتم – برای مدارس دینی باید یک برنامه و نصاب تعلیمی واحد ساخته شود و یک مدیریت عمومی صورت بگیرد تا از تمام مدارس دینی نظارت و کنترول شود .

خواندن 2107 دفعه