خبر های مهم روز
نمایشگاه عکس خیابانی (مرگ خاموش) - سه شنبه, 12 سرطان 1397 10:17
گفتگو با آقای فیاض عالم دین - یکشنبه, 09 ثور 1397 18:17

سایت ها دیگر

گفتگو با سید مرتضی سعیدی عالم دین

پنج شنبه, 27 ثور 1397 ساعت 15:23 نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

سوال اول – نقش مدارس دینی در ترویج افراطیت را چگونه میدانید ؟

جواب اول – ما در کشور دو نوع مدارس دینی داریم یک مدارس دینی که ثبت و راجستر شده هستند و نصاب تعلیمی مشخص دارند و دولت افغانستان هم از آنها نظارت و کنترول دارند و دسته دوم از مدارس دینی در کشور ما ثبت وراجستر شده نیستند و برنامه های خود شان را دارند و این مدارس دینی در ترویج افراطیت نقش دارند و اگر جلواین عمل گرفته نشود در آینده خطرناک تر خواهد شد

سوال دوم – چرا اکثر پاسخهای دریافتی در آن کنفرانس مدارس دینی را به مدارس راجستر شده و غیر راجستر شده تعریف کرده بودند ؟

جواب دوم – دلیل اش این است مدارس دینی که ثبت و راجستر شده هستند زیرچتروزارت حج اوقاف و معارف فعالیت میکنند و نصاب تعلیمی مشخص دارند و مدارس دینی که ثبت و راجستر نیستند دولت افغانستان از آنها نظارت ندارند و آنها برنامه های خود شان را دارند .

سوال سوم – چگونه حکومت افغانستان میتواند به امور مدارس دینی که راجستر نیستند رسیدگی کنند ؟

جواب سوم – . به نظر من این کار یک برنامه زمان بر است و دولت افغانستان زمانی میتواند جلو این عمل را بگیرند که حاکمیت داشته باشد و برای مدارس دینی برنامه بدهند مدارس غیر رسمی را جلو شان را بگیرند و طریقه ثبت و راجستر شدن مدارس دینی را آسان بسازند تا همه علاقه مند شود که مدارس شان را رسمی سازند

سوال چهارم – شما موافق هستید که مدارس دینی نصاب تعلیمی وزارت معارف را کمتر رعایت می کنند ؟

جواب چهارم – مدارس دینی که تحت اشراف وزارت حج اوقاف هستند آنها رعایت میکنند و آنهای که نیستند آزاد هستند

سوال پنجم – شما موافق هستید که بخش عمده عشر و زکات مردم به چنین مدارس پرداخته می شود ؟

جواب پنجم – مدارس دینی که غیر رسمی هستند این ها وابسته به حمایت های مردمی و عشر وزکات هستند که متاسفانه در این اواخر تعدادی کمی از مردم به مدارس دینی عشر و زکات میپردازند

سوال ششم – شما موافق هستید که شماری از کشور ها به حمایت مالی شماری از مدارس دینی مبادرت می ورزند ؟

جواب ششم – بلی بعضی از مدارس دینی از طرف کشور های بیرونی حمایت مالی میشود که اگر حمایت های مالی کشور های بیرونی نمیبود منجر به افراطیت هم نمیشد

سوال هفتم – حکمت افغانستان با کشور های که در امور مدارس دینی و نصاب تعلیمی کشور تاثیر دارند چگونه پیشامدی داشته باشند ؟

جواب هفتم – در قدم نخست تمام مدارس دینی غیر رسمی باید شناسایی شود و در قسمت گرفتن جواز باید سهولت بیاید و بعد از رسمی ساختن تمام مدارس دینی در افغانستان باید نظارت و کنترول صورت بگیرد

سوال هشتم – به نظر شما چه راه حلی میتواند به سرو سامان دادن مدارس دینی و کنترول آن موثر واقع شود ؟

جواب هشتم – برنامه های تدوین شده از طرف وزارت حج اوقاف برای مدارس دینی و یک نصاب تعلیمی واحد برای مدارس دینی از طرف حکومت افغانستان میتواند راه حلی باشد برای سرو سامان دادن مدارس دینی .

خواندن 423 دفعه