سایت ها دیگر

گفتگو با سید محمد حلیم کریمی خطیب حج اوقاف

شنبه, 29 ثور 1397 ساعت 16:31 نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

سوال اول – نقش مدارس دینی در ترویج افراطیت را چگونه میدانید ؟

جواب اول – مدارس دینی جایگاه انتشار پیام های قرآنی و احادیث نبوی میباشد مدارس دینی در ترویج افراطیت هیچ نقشی ندارد

سوال دوم – چرا اکثر پاسخهای دریافتی در آن کنفرانس مدارس دینی را به مدارس راجستر شده و غیر راجستر شده تعریف کرده بودند ؟

جواب دوم – مدارس دینی که ثبت و راجستر شده هستند تحت کنترول دولت افغانستان فعالیت دارند مدارس دینی که ثبت و راجستر نشده است چون توجهی خاصی از طرف حکومت افغانستان در قسمت حمایت های مالی این مدارس نشده است بنا این مدارس عقده مندانه فعالیت و حرکت خواهد داشت در برابر حکومت افغانستان .

سوال سوم – چگونه حکومت افغانستان میتواند به امور مدارس دینی که راجستر نیستند رسیدگی کنند ؟

جواب سوم – این کار نیاز به سرمایه گذاری بیشتر و بلند بردن تشکیلات دارد مدارس دینی که ثبت و راجستر نشده حتما کوتاهی های از طرف حکومت افغانستان هم صورت گرفته است

سوال چهارم – شما موافق هستید که مدارس دینی نصاب تعلیمی وزارت معارف را کمتر رعایت می کنند ؟

جواب چهارم – بلی من موافق هستم

سوال پنجم – شما موافق هستید که بخش عمده عشر و زکات مردم به چنین مدارس پرداخته می شود ؟

جواب پنجم – بلی دقیقا عشر و زکات مربوط مساجد و مدارس دینی میشود

سوال ششم – شما موافق هستید که شماری از کشور ها به حمایت مالی شماری از مدارس دینی مبادرت می ورزند ؟

جواب ششم – بلی موافق هستم کشور های هستند که مقاصد شان را از راه مدارس دینی پیاده میسازند و کمک های مالی شان هم به طور مستقیم صورت میگیرد .

سوال هفتم – حکومت افغانستان با کشور های که در امور مدارس دینی و نصاب تعلیمی کشور تاثیر دارند چگونه پیشامدی داشته باشند ؟

جواب هفتم – حکومت افغانستان باید راهکار های جدید را در پیش گیرد و صادقه با کشور های که خواهان کمک به مدارس دینی هستند تفاهم کنند

سوال هشتم – به نظر شما چه راه حلی میتواند به سرو سامان دادن مدارس دینی و کنترول آن موثر واقع شود ؟

جواب هشتم – نصاب تعلیمی واحد برای مدارس دینی ساخته شود مدارس دینی که ثبت و راجستر نیستند هرچی عاجل تر ثبت و راجستر شده و بعدا از طرف دولت افغانستان نظارت و ارزیابی صورت بگیرد .

خواندن 403 دفعه