خبر های مهم روز
نمایشگاه عکس خیابانی (مرگ خاموش) - سه شنبه, 12 سرطان 1397 10:17
گفتگو با آقای فیاض عالم دین - یکشنبه, 09 ثور 1397 18:17

سایت ها دیگر

گفتگو با الحاج سید محسن حسینی ریس مجمع علمای جعفری شمال افغانستان

یکشنبه, 02 ثور 1397 ساعت 12:09 نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

سوال اول – نقش مدارس دینی در ترویج افراطیت را چگونه میدانید ؟

جواب اول – من نقش مدارس دینی را در ترویج افراطیت در افغانستان رد نمیکنم ولی شدت و قوت اش به اندازه مدارس خارج از کشور کشور های همسایه خصوصا پاکستان به این حد نمیبینم ممکن وجود داشته باشه خیلی کم که اگر جلوگیری نشود ممکن بعدا افغانستان دوچار مشکلات فروانی خواهد شد بنا نقش مدارس دینی فعلا در افغانستان به حد نگران کننده نیست احتمالات این است که اگرکنترول نشود در آینده نگران کننده خواحد بود .

سوال دوم – چرا اکثر پاسخهای دریافتی در آن کنفرانس مدارس دینی را به مدارس راجستر شده و غیر راجستر شده تعریف کرده بودند ؟

جواب دوم – در افغانستان فعلا دو نوع مدارس فعالیت دارند یکی بنام دارالعلوم اسلامی که آنها راجستر شده هستند در دولت افغانستان و دولت نظارت دارند از فعالیت های شان و نصاب تعلیمی معارف را پیش میبرند این دسته از مدارس نگرانی اش کمتر است چون از طرف دولت نظارت صورت میگیرد و مدارس که ثبت و راجستر نیستند نظارت کردن آنها مشکل است چون راجستر نیستد از قوانین و دستورالعمل که دولت به مدارس دینی دارند آشنایی ندارند و اکثرا مدیریت های که در داخل این چنین مدارس اجرا میشوند این مدیریت ها صلیقه یی انجام میشوند بنا میتواند حادثه ساز باشد

سوال سوم – چگونه حکومت افغانستان میتواند به امور مدارس دینی که راجستر نیستند رسیدگی کنند ؟

جواب سوم – یک برنامه خاصی در رابطه به مدارس طرح ریزی شوند یعنی اینها راجستر و شناسایی شوند و بر اساس و چوکات که قانون و دین اجازه میدهند فعالیت کنند

سوال چهارم – شما موافق هستید که مدارس دینی نصاب تعلیمی وزارت معارف را کمتر رعایت می کنند ؟

جواب چهارم – بلی من موافق هستم چون آنها آشنایی ندارند مدارس دینی که آشنایی با نصاب تعلیمی معارف نداشته باشند نمیتواند عمل بکند آن چی که در نصاب تعلیمی معارف است و این خودش میتواند یکی از عوامل بحران ساز باشد

سوال پنجم – شما موافق هستید که بخش عمده عشر و زکات مردم به چنین مدارس پرداخته می شود ؟

جواب پنجم – بلی این حق مسلم مدارس دینی است

سوال ششم – شما موافق هستید که شماری از کشور ها به حمایت مالی شماری از مدارس دینی مبادرت می ورزند ؟

جواب ششم – همه مدارس نه بلکه بعضی از مدارس دینی شاید کمک های مالی از کشور های خارجی دریافت کنند مدارس دینی که در آن جا دولت دسترسی ندارند و قانون تطبیق نمیشوند ممکن در آن جا فعالیت داشته باشند

سوال هفتم – حکومت افغانستان با کشور های که در امور مدارس دینی و نصاب تعلیمی کشور تاثیر دارند چگونه پیشامدی داشته باشند ؟

جواب هفتم – ما مشکلاتی زیادی در افغانستان داریم تنها راه حل این موضوع نظارت دقیق دولت است

سوال هشتم – به نظر شما چه راه حلی میتواند به سرو سامان دادن مدارس دینی و کنترول آن موثر واقع شود ؟

جواب هشتم – تنها راه حل اش این است که ثبت و راجستر شود

دولت بایدیک نظارت کلی ودقیق درچوکات قانون ودین اسلام ازتمام مدارس دینی داشته باشدتادرآینده مشکل سازبرافغانستان نباشد.

خواندن 732 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 02 ثور 1397 ساعت 13:19