سایت ها دیگر

گفتگو با آقای فیاض عالم دین

یکشنبه, 09 ثور 1397 ساعت 18:17 نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

سوال اول – نقش مدارس دینی در ترویج افراطیت را چگونه میدانید ؟

جواب اول – کسانیکه قدرت بیشتری و نقش استسماری دارد در تربیت افراطیت نقش دارد از دیگاه اسلام افراط و تفریط نه تنها منع قرار گرفته بلکه حرام دانسته شده از این جهت است که دین اسلام دین میانه رو است .

سوال دوم – چرا اکثر پاسخهای دریافتی در آن کنفرانس مدارس دینی را به مدارس راجستر شده و غیر راجستر شده تعریف کرده بودند ؟

جواب دوم – دولت افغانستان با مشکلات زیادی روبرو است که نتوانسته تمام مدارس دینی را ثبت و راجستر نماید مدارس رسمی بیشتراز مدارس غیر رسمی مورد توجه قرار میگیرد .

سوال سوم – چگونه حکومت افغانستان میتواند به امور مدارس دینی که راجستر نیستند رسیدگی کنند ؟

جواب سوم – در قدم نخست باید مدارس دینی ثبت و راجستر شود و بعدا توسط دولت نظارت صورت بگیرد از جمله مسایل که سنتی است یکی آن مدارس دینی است که در آن جا قرآن کریم و آموزش دینی داده میشود و مردم خودجوش در آنجا مراجعه میکنند بیشتر به عقاید شان باورمند هستند .

سوال چهارم – شما موافق هستید که مدارس دینی نصاب تعلیمی وزارت معارف را کمتر رعایت می کنند ؟

جواب چهارم – در این زمینه من تا جایی را موافق نیستم چون به صورت دقیق آگاهی دهی نشده از طرف وزارت معارف

سوال پنجم – شما موافق هستید که بخش عمده عشر و زکات مردم به چنین مدارس پرداخته می شود ؟

جواب پنجم – ما دستور از طرف قرآن و احکام نبوی داریم که گفته شده عشر و زکات حق فقرا . مساکن و مدارس است این دستور اسلام است و من هم طرف دار اش هستم .

سوال ششم – شما موافق هستید که شماری از کشور ها به حمایت مالی شماری از مدارس دینی مبادرت می ورزند ؟

جواب ششم – نخیر به دلیل این که کشور های اسلامی و غیر اسلامی خارجی بیشتر کار های سیاسی انجام میدهند

سوال هفتم – حکمت افغانستان با کشور های که در امور مدارس دینی و نصاب تعلیمی کشور تاثیر دارند چگونه پیشامدی داشته باشند ؟

جواب هفتم – در نخست رسیدگی شود به معتقداد دینی ما مردم ما از دولت افغانستان میخواهد تا به مدارس دینی رسیدگی شود و هر چی زود تر همه مدارس دینی ثبت و راجستر شده و تحت نظارت دولت افغانستان قرار بگیرد .

سوال هشتم – به نظر شما چه راه حلی میتواند به سرو سامان دادن مدارس دینی و کنترول آن موثر واقع شود ؟

جواب هشتم – همه مدارس ثبت و راجستر شود از طرف دولت نظارت و کنترول صورت بگیرد .

خواندن 454 دفعه