سایت ها دیگر

گفتگو با آقای غلام حسن وحدت معاون شورای علما شیعه

یکشنبه, 26 حمل 1397 ساعت 10:58 نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

سوال اول – نقش مدارس دینی در ترویج افراطیت را چگونه میدانید ؟

جواب اول – عالمان دین میتواند بیشتر افراط و تفریط را معرفی کنند مردم کوشش کنند در روابط شان میانه رو باشند نقش مدارس دینی در ترویج افراطیت بسیار بالا است .

سوال دوم – چرا اکثر پاسخهای دریافتی در آن کنفرانس مدارس دینی را به مدارس راجستر شده و غیر راجستر شده تعریف کرده بودند ؟

جواب دوم – مدارس رسمی بیشتر از مدارس غیر رسمی مورد توجه مردم قرار میگیرند

سوال سوم – چگونه حکومت افغانستان میتواند به امور مدارس دینی که راجستر نیستند رسیدگی کنند ؟

جواب سوم – این وظیفه حکومت افغانستان است که تمام مدارس را ثبت و راجستر نمایند چون مدارس تقویه کننده حکومت است

سوال چهارم – شما موافق هستید که مدارس دینی نصاب تعلیمی وزارت معارف را کمتر رعایت نمی کنند ؟

جواب چهارم – رعایت نشده اما باید رعایت کنند مدارس که ثبت و راجستر نبود به دستور و مقرارت دولت هم پابند نیست

سوال پنجم – شما موافق هستید که بخش عمده عشر و زکات مردم به چنین مدارس پرداخته می شود ؟

جواب پنجم – تعداد بسیار کم از مردم به مدارس عشر و زکات می پردازد

سوال ششم – شما موافق هستید که شماری از کشور ها به حمایت مالی شماری از مدارس دینی مبادرت می ورزند ؟

جواب ششم – بلی اکثریت این مدارس از طرف کشورهای خارجی مانند پاکستان . ایران و عربستان سعودی تمویل میشوند اگر مدارس دینی تمویل کننده بیرونی نداشته باشند به سقوط مواجه میشوند

سوال هفتم – حکمت افغانستان با کشور های که در امور مدارس دینی و نصاب تعلیمی کشور تاثیر دارند چگونه پیشامدی داشته باشند ؟

جواب هفتم – دولت افغانستان باید با تمام کشور ها روابط خوب داشته باشند کشور هایکه به مدارس دینی کمک میکنند باید حکومت افغانستان آگاهی داشته باشد .

سوال هشتم – به نظر شما چه راه حلی میتواند به سرو سامان دادن مدارس دینی و کنترول آن موثر واقع شود ؟

جواب هشتم –دولت افغانستان باید تمام مدارس دینی را رسمی بسازد و از فعالیت های شان کنترول و نظارت داشته باشد .

خواندن 506 دفعه