خبر های مهم روز

سایت ها دیگر

یادگار افغان

یادگار افغان

دوشنبه, 02 دلو 1396 10:41

بن‌بست‌های سیاسی امنیتی افغانستان و رسیدگی به مشکلات بیش از هر وقت دیگر مستلزم مداخله سازمان‌های بین‌المللی و ازجمله سازمان ملل متحد، به‌خصوص شورای امنیت این سازمان است.

دلایل متعدد و روشنی برای نقش‌آفرینی، ابتکار عمل، ایجاد یک استراتژی جامع و کارساز برای صلح و ثبات، بازداشتن کشورها از مداخله، مبارزه با بحران، دستگیری جامعه افغانی در عرصه‌های بازسازی و معیشتی توسط سازمان ملل متحد وجود دارد، که می‌توان آن‌ها را چنین خلاصه نمود:

1. وضع امنیتی: امنیت افغانستان بیش از هر‌زمان دیگر در چند سال‌اخیر بدتر گردیده و عوامل جدید، صف‌بندی‌های منطقوی جدید، بی‌اعتمادی میان کشورهای منطقه، جهان و رقابت استراتژیک میان آن‌ها وضع را پیچیده و نامشخص کرده است.

گروه‌های تروریستی توان بیشتر یافته‌اند و عملیات‌های بزرگ، پیچیده و خون‌باری را سازمان می‌دهند. تروریستان شکست‌خوردۀ داعش در خاورمیانه، کانال و مجال ورود به افغانستان یافته و به جستجوی سرزمین و پیگیری اهداف خویش‌اند، مهم‌تر از آن این‌ گروه‌ها از میان اعضای جامعه نابسامان، فقرزده، پریشان و نا‌اُمید افغانستان سربازگیری می‌کنند، که در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت گروه‌های تروریستی برای بقا و فعالیت در افغانستان زمینه و شانس بیشتری پیداکرده‌اند، زیرا از عقبه‌های کمکی نیرومند در سطح کشوری برخوردار می‌باشند.

2. وضعیت اجتماعی-اقتصادی: جامعه افغانستان به‌سرعت در منجلاب نا‌امنی اجتماعی و فقر روبه گسترش سقوط می‌کند. مشکلات اجتماعی ناشی از عدم امنیت‌اجتماعی بیشتر شده است، جرم و جنایت میان گروه‌های اجتماعی افزایش‌یافته، بیکاری، اعتیاد و مهاجرت به خارج زندگی مردم را از لذت، اطمینان و امید به آینده تهی می‌گرداند. طبیعی است که یک جامعه شکست‌خورده در عرصه اقتصادی و امنیت اجتماعی خوراک تروریزم و مداخله کشورها و قدرت‌های مغرض گردیده و خطرات جدی را متوجه امنیت خودش و امنیت جهانی می‌سازد.

3. ناکامی سیاسی دولت افغانستان: بعد از سومین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1393 نظام سیاسی افغانستان در بحران اعتماد و همکاری فرورفت. از دل یک انتخابات پردردسر و تقلب به اثر مداخله ایالات‌متحده امریکا حکومتی مصلحتی به نام “حکومت وحدت ملی” بیرون‌شد، که متأسفانه تا هنوز نتوانسته کوچک‌ترین مصداقی بانام خودش پیدا کند، بلکه هرروز چه بر سر موضوعات خورد و چه بزرگ دعواهای جدیدی رخ می‌دهد، درحالی‌که وظایف و مسئولیت‌های این حکومت به‌مثابه یک‌نهاد خدمت گذار به مردم به‌جای خودش باقی‌مانده و به آن عمل نشده است.

ناکامی سیاسی دولت و حکومت افغانستان تبعات ناگواری بر حیات اجتماعی و اقتصادی کشور داشته است، زیرا این حکومت فقط با فساد، عدم هماهنگی و اعتماد، رقابت بر سر چوکی و قدرت، جنگ بر سر غنیمت‌های بادآورده و گریز از مرکز و تمرد از احکام ریاست جمهوری مشخص می‌شود.

محرز است که یک نظام سیاسی درحالی‌که جنگ بر سر توزیع قدرت و امتیاز ربطی به جامعه و منافع مردم نداشته و مسئولیتی را در این خصوص به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه به نحوی یک اجتماع فقیر، شکست‌خورده و ناامید را به نفع خود می‌بیند و از آن به نحوی سوءاستفاده می‌کند.

4. کشاکش منطقوی و جهانی بر سر افغانستان: دیده می‌شود که در نظم روبه ظهور و جدید جهانی و منطقوی که قدرت‌های جدید منطقوی و جهانی را به جهان معرفی و مطرح می‌کند، شانس افغانستان برای رهایی از چنگ تبعات ناگوار این رقابت‌ها بیشتر نشده، بلکه این کشور یک‌بار دیگر مبنای کشاکش و رقابت جدید میان قدرت‌های نوظهور قرارگرفته است.

روسیه، چین، ایران، هند و کشورهای آسیای میانه با نوعیت و ماهیت متفاوت رابطه‌ای که با پاکستان دارند و بر مبنای دیدگاه‌های خاص و متضاد استراتژیک متأسفانه افغانستان نتوانسته دیدگاه و زبان مشترک پیدا کند ، که این وضعیت سبب شده هیچ‌گونه همکاری عملی برای ثبات و امنیت افغانستان میان کشورهای منطقه شکل نگیرد و هیچ گامی برای اعتمادسازی برداشته نشود.

آنچه که به‌یقین همه کشور‌های منطقه به‌جز پاکستان به آن اذعان دارند و فضای حاکم عدم ‌اعتماد میان آن‌ها نمی‌گذارد که باورهای مشترکشان منجر به کار مشترک به نفع خودشان و افغانستان گردد، متصور بودن خطر بزرگ از افغانستان به‌مثابه پایگاه و جولانگاه تروریزم بین‌المللی بر منافع این کشورهاست، پس سازمان ملل متحد می‌تواند از همین زاویه برای وارد شدن به قضیه افغانستان و ایفای نقش اساسی خود استفاده شایان نماید، چون فقط ملل متحد توان هماهنگی و اجماع نظر منطقوی و جهانی در رابطه به افغانستان را داشته و می‌تواند میکانیزم‌های اجرایی صلح و ثبات در این کشور را تضمین و پیگیری کند.
ضرورت ایفای نقش بیشتر
همان‌گونه که سازمان ملل پس از یازدهم سپتامبر به‌صورت جدی وارد قضایای افغانستان گردید و نقش مهمی بازی کرد، (که می‌توان از برگزاری کنفرانس بن اول که منجر به تشکیل حکومت بعد از طالبان گردید) به‌عنوان کلیدی‌ترین نقش این سازمان یاد نمود. پس از کنفرانس بن نیز بر بنیاد توافقنامه این کنفرانس سازمان ملل وظایف مشخصی را عهده‌دار گردید، که ازجمله می‌توان گفت ایجاد هماهنگی میان دولت جدید افغانستان و جامعه جهانی یکی از وظایف مهم این سازمان به شمار می‌رود.

خوشبختانه این سازمان توانست با ایجاد دفتر مأموریت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) که به‌عنوان مأموریت و نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز خوانده می‌شود، نقش بهتر هماهنگی و برخی فعالیت‌های دیگر به نفع افغانستان را موفقانه انجام دهد.

با توجه به فعالیت‌ها و برنامه‌های سازمان ملل در یک‌ونیم دهه اخیر به‌وضوح مشاهده می‌شود که فعالیت‌های این سازمان سیر نزولی را پیموده و نقش آن به حداقل و تا حد سمبولیک رسیده است.

به حاشیه رفتن تدریجی بزرگترین سازمان بین‌المللی در قضایای افغانستان که به‌هیچ‌وجه به نفع افغانستان، به نفع منطقه و جهان و به نفع خود این سازمان نیست، یک‌بار دیگر ضرورت فعال شدن و بیشتر شدن نقش کلیدی این سازمان را مطرح کرده است.

وضع در افغانستان درحالی رو به خرابی رفته و دست‌آوردهای لرزان یک‌ونیم دهه اخیر به خطر مواجه گردیده که سازمان ملل هنوز دارای ظرفیت و اعتبار مهم جهانی در تأمین صلح و ثبات، امنیت جهانی و قدرت اعمال فشار بر حامیان گروه‌های تروریستی دارد.

در غیاب نقش سازنده ملل متحد برخی کشورهای منطقه و فرا منطقه به شکل مستقلانه، ناهماهنگ و جدا از هم و یا در چوکات نشست‌های چند‌جانبه بی‌حاصل در فضای مملو از تنش و عدم اعتماد نسبت به یکدیگر فعالیت‌هایی را در راستای کمک به صلح و ثبات در افغانستان راه‌اندازی کرده‌اند که نتایج مطلوبی به بار نیاورده است.

اکنون زمان آن فرارسیده که سازمان ملل متحد نقش سرنوشت‌سازی بازی کند، نقشی که بتواند با شناخت جدید از وضعیت منطقه، افغانستان و ابعاد بحران افغانستان به نیازهای امنیتی و ثبات این کشور پاسخ قاطع، جامع و دوام‌دار بدهد.

این سازمان بانفوذ و اعتبار جهانی‌ای که دارد از قدرت الزام‌آور خویش، از قدرت اعمال فشار برکشورهای منطقه، از قدرت جلب کمک‌های مالی برای افغانستان، از قدرت مجازات کردن برخی کشورها که به‌عنوان حامیان تروریزم شناخته‌شده‌اند و از تمام امکانات دست داشته خویش برای نجات افغانستان از وضعیت بحرانی کنونی که روز تا روز خطرناک می‌شود استفاده نماید.

افغانستان و جهان باکمال نا امیدی و در اوج سرخوردگی و استیصال نسبت به فعالیت‌های پراکنده کشورها برای صلح و ثبات افغانستان به سازمان ملل متحد چشم دوخته‌اند تا این سازمان کار معضل افغانستان را یکسره سازد.

سفر نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به افغانستان به هدف بررسی اوضاع افغانستان و به دست‌آورد معلومات از نزدیک و نهایتاً ایجاد یک طرح جامع‌تر، که پیوند‌دهنده امنیت و توسعه در افغانستان باشد در یک موقع خوبی صورت گرفته است. این سفر در حالی است که روسیه و کشورهای آسیای میانه بارها نیات خود را در همکاری با امریکا و ناتو برای صلح و ثبات افغانستان ابراز نموده و چین نیز علاقه‌مند چنین امری به نظر می‌رسد.

امید آن می‌رود که بعد از بررسی وضعیت افغانستان توسط این هیئت و ایجاد یک استراتژی جامع و قابل‌قبول، ملل متحد نقش مستمر، مثمر و اساسی خود را در افغانستان ایفا نموده و از نقش حاشیه‌ای و انفعالی در خصوص قضایای افغانستان پرهیز نماید.

نویسنده / عبدالاحد برین‌مهر

 

دوشنبه, 02 دلو 1396 10:37

نشست ماهوار فعالین مدنی با حضور 28 تن به شمول 11 خانم از مسولان نهادهای کمک کننده به کودکان، فعالان مدنی، نماینده شهرداری مزارشریف، استادان دانشگاه و دانشجویان به بررسی وضعیت کودکان در ولایت بلخ پرداخته شد.
در این نشست و در نتیجه صحبت و گفتگو مطرح و تاکید شد که کودکان در کشور به ویژه ولایت بلخ از مشکلات عدیده ای رنج می برند این گروه که شامل دختران و پسران می شوند، در نتیجه فقر، جنگ، نا امنی، مواد مخدر و … دچار چالش‌های فراوانی مانند کارهای دشوار، اعتیاد، گرفتاری در دام باندهای مافیا، گدایی، محرومیت از آموزش و رفاه، جذب در گروه¬های هراس افگن، تجاوزهای جنسی و… می شوند.

در این میز گرد مریم کریمی مسول بنیاد کودک در ولایت بلخ به ارایه بررسی و پژوهشی در این ولایت طی سه سال گذشته در رابطه به مشکلات کودکان به خصوص کارکردن درجاده¬ها که به همکاری شمار دیگر از نهادها انجام پذیرفته است پرداخت و گفت این بررسیها نشان می دهد که هر سال نسبت به سال پیش شمار کودکان کارگر در جاده ها بیشتر شده و 20 درصد آنان از آموزش بازمانده اند.

خانم روح¬افزا اکبری مسول پرورشگاه ولایت بلخ گفت، در این مرکز هم اکنون نزدیک به 100 کودک فقیر و بی سرپرست نگهداری می شوند و برای آنان زمینه¬های دست¬رسی به آموزش، کار و اشتغال فراهم می شود وی تاکید کرد که در ولایت بلخ حضور کودکان بی سرپرست و اشتغال آنها به کارهای دشوار و چالشهای دیگر به مراتب بیشتر از آن است که بتوان به سادگی آنها را حل نمود.

عبدالقادر مصباح مسول موسسه اجتماعی خط نو که در راستای مبارزه با مواد مخدر کار می کند از آلودگی گروه بزرگی از کودکان به اعتیاد سخن گفت و یاد آور شد حتی در برخی از موارد کودکان زمانی که در شکم مادران¬شان هستند به این مواد آلوده می شوند و تاکید کرد که از کودکان باندهای مافیا نیز جهت انتقال و فروش مواد مخدر در شهر مزارشریف به گونه گسترده استفاده می کنند.

داوود حیدری مسول فرهنگی و اجتماعی شهرداری مزارشریف نیز از وجود هزاران کودک سرگردان برای پیدا کردن نان در جاده¬ها و کوچه¬های مزارشریف اشاره نموده گفت شهرداری مزارشریف با 36 نهاد مدنی در بلخ تفاهم نامه ای را امضا کرده است که این اداره را در بخشهای اجتماعی و فرهنگی به شمول رسیدگی و همکاری با کودکان روی جاده یاری نمایند.
وی هم چنان از راه اندازی خیمه ای برای کمک به کودکان با همکاری یک نهاد اجتماعی در مزارشریف یاد کرد و تاکید نمود شهرداری مزارشریف یک جریب زمین را برای بخش فرهنگی و اجتماعی آن در نظر گرفته است و آنان تلاش دارند تا با پیدا کردن دونر و یا حمایت مالی بازرگانان بلخ ،در این زمین جای¬گاه¬هایی برای اجرای برنامه های سودمند و نیز تفریح کودکان کارگر روی جاده ایجاد نماید.

برخی از نهادهای دیگر نیز کارکرد خویش در زمینه حل مشکلات کودکان را یاد کرده بر تلاش همگانی جهت بیرون رفت از دشواریهای گوناگون کودکان از سوی دولت، نهادهای مدنی، مردم و شهروندان تاکید کردند.

شرکت کنندگان راه بیرون رفت از مشکلات کودکان و جلوگیری از آعشته¬گی آنان به کارهای دشوار را تامین امنیت و ایجاد فرصتهای شغلی در جامعه عنوان کرده از به تصویر کشیدن دشواریهای آنان از سوی رسانه¬های دیداری برای نشان دادن اهمیت مشکلات کودکان در جامعه برای مردم؛ دولت و شهروندان نیز به عنوان یکی دیگر از راه حل های معضل کودکان در جامعه یاد کردند.

نویسنده / شفیع رحیمی

یکشنبه, 01 دلو 1396 13:35
خبرنگار روزنامۀ وال‌استریت ژورنال نوشته است: «دو هفته پیش رییس پیشین امنیت ملی از سوی دولت زیر ممنوعیت سفر بود. حکومت افغانستان هدایت داده بود تا وی در زمان بازگشت از سفر زندانی شود. اما این تصمیم کمی بعد از سوی مسئولان حکومت لغو شد.» حکومت افغانستان قصد داشته است رحمت‌الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی این کشور را بازداشت کند.

خبرنگار روزنامۀ وال‌استریت ژورنال در توئیتر خود نوشته است که حکومت افغانستان آقای نبیل را ممنوع الخروج نیز ساخته بود. او نوشته است: «دو هفته پیش رییس پیشین امنیت ملی از سوی دولت زیر ممنوعیت سفر بود. حکومت افغانستان هدایت داده بود تا وی در زمان بازگشت از سفر زندانی شود. اما این تصمیم کمی بعد از سوی مسئولان حکومت لغو شد.»

رحمت‌الله نبیل در زمان ریاست جمهوری آقای کرزی مسئولیت ریاست امنیت ملی افغانستان را بر عهده داشت. او در سه سال حکومت نو بارها به نقد حکومت پرداخته و آخرین بار در یک برنامۀ تلویزیونی جزییات تقلب در انتخابات ریاست جمهوری را فاش کرد.

 

یکشنبه, 01 دلو 1396 13:32

جریان‎های سیاسی در کشور می‎گویند حکومت اراده‎ای برای برگزاری انتخابات ندارد و از سویی‎هم گفته می‎شود حکومت در پی مهندسی کردن انتخابات آینده است.

به گزارش از رسانه ها ، جریان های سیاسی می‎گویند حکومت در تلاش است تا هردو انتخابات را همزمان برگزار کند اما صدیق پتمن عضو رهبری جبهه نوین ملی افغانستان گفته‎است: «اگر دو انتخابات همزمان برگزار شود، یا هم جدا جدا، بازهم حکومت می خواهد که هر دو انتخابات را مهندسی کند.»

در همین حال هیأتی شورای امنیت سازمان ملل در سفری به کابل بر برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری افغانستان در زمان معین آن تاکید ورزیده‎بود.

نعیم ایوب زاده، رییس دیدبان انتخابات شفاف افغانستان نیز گفته‎است: «تاکنون هیچ امادگی لازم برای برگزاری انتخابات گرفته نشده است. نه حکومت اراده دارد و نه هم کمیسیون های انتخاباتی.»

این در حالی است که پیشرفت کار کمیسیون انتخابات نیز وابسته به همکاری فنی و مالی جامعه جهانی گفته می‎شود و کارهای انجام شده از سوی کمیسیون انتخابات کافی دانسته نمی‎شود.

یکشنبه, 01 دلو 1396 13:30

ژانک زیکسین معاون سفیر چین در کابل می‎گوید، چین آماده است تا برای افغانستان کمک‎های نظامی فراهم نماید.

به گزارش رسانه ها، معاون سفیر چین که در مراسم شصت و سومین سالگرد روابط افغانستان و چین صحبت می‎کرد، گفت: «ما تصمیم داریم که از لحاظ نظامی  به افغانستان تجهیزات بدهیم. همچنان می خواهیم یک نوع روابط میان افغانستان، پاکستان و چین برقرار کنیم که رو به کامیابی است. در مبارزه با هراس افکنی بسیار موثر واقع خواهد شد و ما این برنامه را با دیگر ارگان ها نیز شریک میسازیم.»

در همین حال برخی مقامات حکومت پیشین افغانستان می‎گوید که عملی شدن پروژه‎های چین در افغانستان با حضور آمریکا مشکل است. عبدالکریم خرم، رییس دفتر حامد کرزی می‎گوید: « تا زمانیکه تروریزم و امریکا درافغانستان حضور دارند، عملی شدن پروژه های چین را در افغانستان مشکل میدانم. زیرا امریکا گفته بود که رقیب های شان روسیه و چین است.»

این در حالی است که آگاهان باور دارند که نزدیکی روابط با کشورهای منطقه و جهان باید با راهکارهایی تنظیم شود که زمینه را برای رقابت های منفی این کشور ها در افغانستان مساعد نسازد.

یکشنبه, 01 دلو 1396 13:24

سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات معاون وزیر خارجه آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد که پافشاری آمریکا به استفاده از زور در افغانستان نشان می‌دهد که این کشور به دنبال تشدید جنگ است و ما آنها را به خروج از این کشور مجبور می‌کنیم.

به گزارش رسانه ها «جان سالیوان» معاون وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان گفته بود که باید با یک تعهد مشترک و قاطع به طالبان نشان دهیم که در میدان‌های جنگ چیزی به دست نمی‌آورند.

وی تاکید کرده بود برای اینکه طالبان به مذاکره با دولت تمایل پیدا کند باید برای منزوی کردن این گروه تلاش کرد.

«ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی طالبان با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به اظهارات معاون وزیرخاجه آمریکا اعلام کرد که سیاست استفاده از زور و فشار در افغانستان هرگز نتیجه نداده است و در آینده نیز نتیجه نخواهد داد.

وی در ادامه این بیانیه‌ تصریح کرد اظهارات این مقام آمریکایی نادرست و در تضاد با واقعیت‌های موجود در افغانستان است.

مجاهد اظهار داشت: «تکرار موضع جنرال‌های آمریکایی توسط معاون وزیرخاجه این کشور که در 16 سال گذشته با شکست روبرو بوده است آمریکا را بیشتر به سمت سرنگونی سوق می‌دهد.»

سخنگوی طالبان تاکید کرد: «آمریکا باید این واقعیت را درک کند که عامل مشکلات جاری در این کشور اشغال خارجی است زیرا شکست انگلیس، شوروی و ناکامی‌های این کشور در 16 سال گذشته نشان می‌دهد؛ مردم افغانستان تسلیم زور نمی‌شوند.»

وی افزود: «با وجود ناکامی‌های مکرر در میدان جنگ؛ صحبت از زور و اعمال فشار این موضوع را نشان می‌دهد که یا آمریکا درک درستی از واقعیت ندارد و یا برای ایجاد ناامنی و افزایش جنگ در این کشور تلاش می‌کند تا به اهداف خود در منطقه دست یابد.»

مجاهد با اشاره به رقابت این کشور با سایر قدرت‌های جهان تاکید کرد که واشنگتن منطقه را به سوی گسترش جنگ و درگیری می‌برد.

طالبان در پایان این بیانیه‌ تصریح کرده است که آنها با استفاده از تمام امکانات، آمریکا را مجبور خواهد کرد تا حقایق را درک کند و دست از اشغال افغانستان بردارد.

مقامات دولت ترامپ پس از اعلام استراتژی واشنگتن برای افغانستان تاکید کرده‌اند که از طریق اعمال فشار نظامی گروه طالبان را به مصالحه با دولت افغانستان وادار خواهند کرد.

یکشنبه, 01 دلو 1396 13:17

مقام های امنیتی در شمال کشور گفته اند طالبان تجهیزات جنگی پیشرفته ای را به دست آورده اند و در میدان های جنگ از آنها علیه نیروهای نظامی استفاده می کنند.
به نقل از نیوبارک تایمز، طالبان مسلح با استفاده از تجهیزات شب‌بین و لیزری، پوسته‎های نیروهای اردوی ملی را در شمال کشور هدف قرار داده‎اند.
مسئولان امنیتی در شمال کشور حمله روز سه شنبه طالبان بالای یک پوسته در ولایت کندز که در آن از تجهیزات پیشرفته جنگی استفاده شده است را تایید نموده و گفته اند که نتیجه آن هشت تن کشته شدند.
در همین حال امام‌الدین رحمانی، سخنگوی پولیس کندز گفته‎است، «قطعه سرخ» طالبان به یک درد سر برای نیروهای افغان در این ولایت مبدل شده‎است.
به گفته او، این قطعه با استفاده از تجهیزات شب‌بین و لیزری چندین حمله را طی چند ماه گذشته در کشور انجام داده‎است.
اینکه این وسایل مدرن جنگی چگونه به دست طالبان رسیده‎اند پرسشی است که هنوز برای آن اطلاع دقیقی در دست نیست.

نیویارک تایمز به نقل از مقام‎های افغان گزارش داده که، این تجهیزات مدرن جنگی ساخت آمریکا شاید به وسیله طالبان دزدی شده و یا هم از نیروهای افغان خریداری شده‎ باشند.

یکشنبه, 01 دلو 1396 12:48

عطامحمد نور باردیگر به رهبران حکومت وحدت ملی هشدار داد که اگر از مردم حرف شنوی نداشته باشند در نهایت به سرنوشت «معمر قذافی» و «صدام‌« دچار خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری ها : والی بلخ در گردهمایی در شهر مزار شریف اعلام کرد پس از مشورت با اعضای شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی روش اعتراضات خود را علیه سیاست ریاست جمهوری تغییر خواهد داد.

وی تصریح کرد اگر دولت مرکزی به مقاومت در برابر خواسته حزب جمعیت اسلامی ادامه دهد ممکن است تظاهرات صلح آمیزی را تحت عنوان حرکت‌های سبز و نارنجی آغاز کند.

والی بلخ تاکید کرد استعفای وی مساوی با استعفای اشرف غنی از ریاست جمهوری و استعفای عبدالله از ریاست اجرایی است زیرا حزب جمعیت اسلامی طرف معامله اشرف غنی در زمان تشکیل حکومت وحدت ملی بوده است.

عطامحمدنور اظهار داشت: «تحمیل حکومت با استفاده از زور تنها در کوتاه مدت پاسخگو است اما این موضوع برای ما قابل قبول نیست و تا زمانی که عدالت اجتماعی و سیاسی از سوی دولت مرکزی تامین نشود مخالفت‌ها ادامه خواهد یافت.»

وی افزود: «مشکلات جاری در این کشور از طریق تفاهم قابل حل و فصل است، اما اگر رهبران حکومت وحدت ملی به خواسته‌های مردم گوش ندهند؛ بدانند که به سرنوشتی مانند صدام و معمر قذافی دچار خواهند شد.»

والی بلخ همچنین به اظهارات سفیر آمریکا مبنی بر اینکه عطامحمد نور باید به صورت مسالمت آمیز تغییر در رهبری ولایت بلخ را بپذیرد نیز واکنش نشان داد.

عطامحمد نور اظهار داشت از نظر وی اظهارات «مایک پنس» معاون رئیس جمهور آمریکا نشان دهنده موضع واشنگتن درباره اختلافاتش با اشرف غنی بوده است و اگرچه یک سفیر باید از مردم و دولت خود نمایندگی کند اما ممکن است سفیر آمریکا به درخواست و اصرار ارگ، درباره بلخ اظهار نظر کرده باشد.

سفیر آمریکا در کابل تاکید کرده بود که اختلافات بین عطامحمد نور و اشرف غنی باید بر اساس قانون این کشور حل شود.

والی بلخ در واکنش به این موضوع اظهار داشت: «سفرای خارجی پیش از اظهار نظر باید در ابتدا قانون اساسی کشور را مطالعه کنند.»

عطامحمد نور افزود: «رئیس جمهور حق برکناری والی را دارد اما این درباره یک رئیس جمهور منتخب صدق می‌کند نه کسی که بر اساس توافق به عنوان رئیس جمهور تعیین شده است».

به گزارش آریانا، مذاکرات حزب جمعیت اسلامی افغانستان با تیم ریاست جمهوری این کشور تا کنون پیشرفتی نداشته است و عطامحمد نور هنوز حاضر به کناره گیری از ولایت بلخ نیست.

یکشنبه, 01 دلو 1396 12:46

بلخ سرزمین کوچک در آزمون بزرگ !
راهیهای مسدود شده اطراف روضه مبارک در شهر مزارشریف حکایت از یک رویکرد جدیدی میدهد ، خدا کند که بخیر وصلاح مردم و شهروندان بلخی و کشور تمام شود .
گفته می شود صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه کشور تشریف اورده اند.
به باور من بهتر این است که حزب جمعیت در این مقطع از تاریخ رسالت و مسئولیت خود را خوب ادا کند و به قناعت همه شهروندان کشور بپردازد ، در غیر آن قضاوتهای که در نحوه نظام داری و شراکت جنرال دوستم در دههای گذشته با قدرت و حکومت داشت بار دیگر از دروازه فکری حزب جمعیت تکرار خواهد شد ، که بازیگر چنین میدانی این بارجنرال دوستم نی که عطا محمد نور خواهد بود زیرا جنرال دوستم با دشتن امکانات وسیعی بجا مانده از رژیم کابل درجات مختلف سیاسی ، نظامی ، اقتصادی و اجتماعی را تا مرحله معاونت ریاست جمهوری رسول پهلوان در کارنامه خود به ثبت رساند که هیچ کسی باور نمیکرد ، روزی رسول پهلوان معاون رئیس جمهور شود روند سیاسی کشور پر است از این نوع بازی و تجربه های تکراری ولی این بار فقط با تفاوت چهره ها که عبدالله و ربانی و جرات در جایگاه رسول پهلوان و.... قرار گرفته ، درحال فرصت سوزی و فرصت سازی اند حال که شور و شعور مردم آمیخته با تجربیات گذشته و حال پیوند یافته است ، رهبری حزب جمعیت باید همپیمانان حوزه های گوناگون کشور را نا امید نسازد ، زیرا آنان چشم به شمال ندو خته که شاهد بازی های سیاسی جمعیت اسلامی و سرنوشت عطا محمد نور باشند ، رفتن عطا محمد نور از بلخ باحتمال زیاد روند انحصار سیاسی ، سلطه سیاسی ، کاهش مشارکت سیاسی ، قومی سازی و تصلب اقتصادی افغانستان را تسهیل می کند .

چهارشنبه, 29 قوس 1396 14:56

دو اعلامیه مطبوعاتی نشان می‌دهد که برکناری آقای عطامحمد نور برنامه‌ای سیاسی است که پیامدهای منفی زیادی خواهد داشت.

با توجه به اهمیت برکناری آقای عطامحمد نور از ولایت بلخ و واکنش‌های بسیاری که در این‌باره صورت گرفته است؛ گفتگویی داریم با آقای عبدالقادر مصباح، یکی از فعالان مدنی ولایت بلخ

مشرق نیوز: به نظر شما برکناری آقای عطا محمد نور با چه اهدافی صورت گرفته است؟

آقای مصباح: در خبرنامه ارگان‌های محل، برکناری آقای عطامحمد نور از ولایت بلخ اصل تغییر و تبدیل برای اصلاحات در عرصه حکومت‌داری محلی خوب دانسته شده است ولی در اعلامیه جمعیت اسلامی افغانستان، برکناری ایشان اقدامی عجولانه، غیرمسئولانه، مخالف ثبات و امنیت افغانستان و منافی اصول موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی دانسته شده است.

به باور من این دو اعلامیه مطبوعاتی نشان می‌دهد که برکناری آقای عطامحمد نور برنامه‌ای سیاسی است که پیامدهای منفی زیادی خواهد داشت.

 مشرق نیوز: تأثیرات برکناری ایشان را درباره وضعیت امنیتی و سیاسی بلخ چگونه ارزیابی می‌کنید؟

آقای مصباح: بر اساس گفته‌های منابع نزدیک به آقای عطامحمد نور، برکناری ایشان از چندین ماه پیش با هدف ناامن‌سازی شمال، به‌ویژه ولایت بلخ برنامه‌ریزی شده بود. بر اساس گمانه‌ها، برکناری آقای نور تأثیرات منفی بر امنیت، حکومت‌داری و اقتصاد ولایت بلخ خواهد داشت زیرا حضور گروه‌های دهشت‌افکنی مانند داعش، القاعده، تحریک ازبکستان و طالبان در شمال به خوبی نشان می‌دهد که آنان برای تصرف مناطق شمال سازمان‌دهی شده‌اند و کنار زدن آقای نور می‌تواند این روند را تسریع کند.

مشرق نیوز: کارنامه سیاسی آقای نور را به عنوان والی بلخ چگونه ارزیابی می‌کنید؟

آقای مصباح: آقای نور در مدت تصدی ولایت بلخ، مخالفان و موافقان بسیاری داشته است. ایشان هم مورد انتقاد بوده و هم مورد ستایش قرار گرفته است ولی از آن‌جایی که وضعیت بلخ، به‌ویژه شهر مزارشریف نسبت به سایر ولایت‌ها از برتری‌های امنیتی، اجتماعی، آموزشی، تجاری و سیاسی برخوردار است؛ مدیریت آقای نور را تا حدودی می‌توان مثبت ارزیابی کرد.

مشرق نیوز: به نظر شما حضور بیش از یک و نیم دهه ایشان به عنوان والی یک ولایت می‌تواند توجیه کننده ادامه حضورش باشد؟

آقای مصباح: به باور من اگر آقای نور را بر اساس آنچه که در خبرنامه ارگان‌های محل آمده است از وظیفه‌اش برکنار کرده باشند امری طبیعی و معمولی دولتی است و این از صلاحیت‌ هر نظام است که یک کارمندش را برکنار، تبدیل و تقرر کند ولی موضوع آقای نور جنبه سیاسی برجسته‌تری نسبت به موضوعات مشابه دارد زیرا نگرانی شهروندان بلخ را در پی داشته است. به‌ویژه وقتی که موضوع جبهه نجات افغانستان در محوریت آقای دوستم، معاون اول ریاست جمهوری و آقای محقق معاون دوم ریاست اجراییه مطرح است.

مشرق نیوز: برخی بر این عقیده هستند که با برکناری آقای نور وضعیت امنیتی بلخ به وخامت خواهد گرایید؛ نظر شما در این باره چیست؟

آقای مصباح: من هم مانند سایر شهروندان بر این باورم که وضعیت امنیتی بلخ و شمال به طور عموم تغییر خواهد کرد.

مشرق نیوز: مهم‌ترین دستاوردها و ناکامی‌های آقای نور را در این مدت در چه می‌دانید؟

آقای مصباح: آقای نور دستاوردهای زیادی دارد از جمله احترام و حمایت از آزادهای مدنی، بازسازی‌ها و نوسازی‌ها در عرصه‌های گوناگون انکشافی، حمایت از استادان دانشگاه، حمایت از معلمان، روند حکومت‌داری خوب و حمایت از تجارت و بازرگانی در بلخ، ولی درعین حال، آقای نور از سوی مخالفانش متهم به غصب املاک عامه، زراندوزی، دامن زدن به تبعیض اداری، تک حزبی و قومی کردن اداره‌های دولتی، خودکامگی، استبداد، نقض‌کننده حقوق بشر و قاچاق مواد مخدر است.